Logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Bibliografia Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Informacja o cookies

Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Zgadzam się

Administracja

Biblioteka

Biuro Karier Studenckich i Promocji Uczelni

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Centralne Laboratorium Aparaturowe

Centrum Kultury i Folkloru Wsi

Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Jednostka Instytutu Nauk Rolniczych w Zamościu

Jednostka Międzywydziałowa

Jednostka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

Jednostka Wydziału Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Jednostka Wydziału Inżynierii Produkcji

Jednostka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Jednostka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

Jednostka Wydziału Ogrodniczego

Jednostka Wydziału Rolniczego

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt

Katedra Biochemii

Katedra Biochemii i Chemii Żywności

Katedra Biochemii i Toksykologii

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

Katedra Botaniki

Katedra Chemii

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Katedra Energetyki i Środków Transportu

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych

Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt

Katedra Fizjologii Roślin

Katedra Fizjologii Zwierząt

Katedra Fizyki

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

Katedra Hodowli i Użytkowania Zwierząt

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

Katedra Ochrony Roślin

Katedra Podstaw Techniki

Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu

Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu

Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych

Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa

Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

Katedra Turystyki i Rekreacji

Katedra Uprawy i Żywienia Roślin

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych

Katedra Zarządzania i Marketingu

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki

Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

Obca Jednostka

Organizacje Społeczne

Ośrodek Informatyki

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Wydawnictwo Akademii Rolniczej

Zakład Biochemii i Chemii Środowiskowej

Zakład Biologii Roślin

Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt

Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska

Zakład Technologii Kształcenia


wersja 1.0.11