Menu

Raport autora - Bryk Maja za lata 1996 - 2020

1. Publikacje w czasopismach naukowych

1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF

LpOpis bibliograficznyRokIFPkt. MNiSWTyp KBN
1.Application of ash and municipal sewage sludge as macronutrient sources in sustainable plant biomass production. [AUT.] JACEK ANTONKIEWICZ, ANNA POPŁAWSKA, [AUT. KORESP.] BEATA KOŁODZIEJ, [AUT.] KRYSTYNA CIARKOWSKA, FLORIAN GAMBUŚ, MAJA BRYK, JACEK BABUŁA. J. Environ. Manag. 2020 Vol. 264 Article number 110450 s. 1-9, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.11045020206,789100,00praca oryginalna
2.Effect of rockwool and lignite dust on physical state of rehabilitated post-mining soil. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, [AUT. KORESP.] MAJA BRYK, [AUT.] KRZYSZTOF OTREMBA. Soil Tillage Res. 2020 Vol. 199 Article number 104603, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.still.2020.10460320205,374140,00praca oryginalna
3.Monitoring heterogeneous urban and rural area using normalised difference infrared index – a case study from SE Poland. [AUT.] MAJA BRYK, [AUT. KORESP.] BEATA KOŁODZIEJ. Eur. J. Remote Sens. 2019 Vol. 52 Issue 1 s.308-321, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1080/22797254.2019.160408020192,80870,00praca oryginalna
4.Resolving compactness index of pores and solid phase elements in sandy and silt loamy soils. [AUT. KORESP.] MAJA BRYK. Geoderma (Amst.) 2018 Vol. 318 s. 109-122, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.geoderma.2017.12.03020184,33645,00praca oryginalna
5.Evaluation of soil structure and physical properties influenced by weather conditions during autumn-winter-spring season. [AUT. KORESP.] MAJA BRYK, [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MONIKA JAROSZUK-SIEROCIŃSKA. Soil Tillage Res. 2017 Vol. 170 s.66-76, il. bibliogr. DOI: 10.1016/j.still.2017.03.00420173,82445,00praca oryginalna
6.Macrostructure of diagnostic B horizons relative to underlying BC and C horizons in Podzols, Luvisol, Cambisol, and Arenosol evaluated by image analysis. [AUT.] MAJA BRYK. Geoderma (Amst.) 2016 Vol. 263 86-103, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.09.01420164,03635,00praca oryginalna
7.Soil physical properties of agriculturally reclaimed area after lignite mine: A case study from central Poland. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, KRZYSZTOF OTREMBA, MIROSŁAWA GILEWSKA. Soil Tillage Res. 2016 Vol. 163 54-63, il. bibliogr. DOI: 10.1016/j.still.2016.05.00120163,40140,00praca oryginalna
8.Assessment of water and air permeability of chernozem supported by image analysis. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. Soil Tillage Res. 2014 Vol. 138 73-84, il. bibliogr.,DOI: 10.1016/j.still.2013.12.008. DOI: 10.1016/j.still.2013.12.00820142,62240,00praca oryginalna
9.Estimation of structure and water and air properties of Grodan rockwool waste after production cycle. [AUT.] MONIKA JAROSZUK-SIEROCIŃSKA, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. Pol. J. Environ. Stud. 2014 Vol. 23 No. 6 2039-2045, il. bibliogr. streszcz. sum.20140,87115,00praca oryginalna
10.Long-term organic fertilization effect on chernozem structure. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MAJA BRYK, V. V. MEDVEDEV. Int. Agrophys. 2013 Vol. 27 No. 1 81-87, il. bibliogr. streszcz. sum.,DOI: 10.2478/v10247-012-0071-1. DOI: 10.2478/v10247-012-0071-120131,14225,00praca oryginalna
11.Morphometrical structure evaluation of long-term manured Ukrainian chernozem. [AUT.] MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, V. V. MEDVEDEV. Int. Agrophys. 2012 Vol. 26 No. 2 s. 117-128, il. bibliogr. streszcz. sum. DOI: 10.2478/v10247-012-0018-620121,02520,00praca oryginalna
12.Effective interactions in polydisperse colloidal suspensions investigated using Ornstein–Zernike integral equations. [AUT.] PAWEŁ BRYK, MAJA BRYK. J. Colloid Interface Sci. (Print) 2009 Vol. 338 No. 1 s. 92-98, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1016/j.jcis.2009.05.07820093,01920,00praca oryginalna
13.Reclamation problems for the area of a former borehole sulphur mine with particular reference to soil air properties. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. Land Degrad. Dev. (Print) 2009 Vol. 20 Issue 5 s. 509-521, il. bibliogr. DOI: 10.1002/ldr.92820091,32615,00praca oryginalna
Suma:
1340,573610,00

1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF

LpOpis bibliograficznyRokIFPkt. MNiSWTyp KBN
1.Effect of spontaneous succession on physical state of post-mine technosol. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, KRZYSZTOF OTREMBA, MIROSŁAWA GILEWSKA. Acta Agrophys. 2017 Vol. 24 Nr 1 s.51-62, il. bibliogr. streszcz. sum.20170,00014,00praca oryginalna
2.Właściwości wodne i powietrzne gleb parku miejskiego - Ogrodu Saskiego w Lublinie. [AUT.] MONIKA JAROSZUK-SIEROCIŃSKA, BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. Acta Agrophys. 2017 Vol. 24 Nr 2 s. 239-251, il. bibliogr. streszcz. sum.20170,00014,00praca oryginalna
3.Ocena szorstkości powierzchni agregatów glebowych za pomocą analizy obrazu. [AUT.] MAJA BRYK. Rocz. Glebozn. 2012, Vol. 63, Issue 2 9-13, il. bibliogr. sum. DOI: 10.2478/v10239-012-0016-120120,0005,00praca oryginalna
4.Zmiany rozkładu wielkości makroporów i elementów strukturalnych fazy stałej w rędzinie mieszanej pod wpływem uprawy. [AUT.] MAJA BRYK. Acta Agrophys. 2010 Vol. 15 Nr 2 (178) s. 221-232, il. bibliogr. streszcz. sum.20100,0006,00praca oryginalna
5.Przewodnictwo wodne i wskaźnik jakości leśnej gleby rdzawej. [AUT.] MAJA BRYK. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2009 Vol. 64 Nr 4 s. 9-18, il. bibliogr. sum.20090,0004,00praca oryginalna
6.Wpływ osadu ściekowego na wodoodporność elementów strukturalnych gleby antropogenicznej. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 2009 z. 535 s. 219-226, il. bibliogr. streszcz. sum.20090,0004,00praca oryginalna
7.Zależność właściwości hydraulicznych gleby bielicowej od zawartości węgla organicznego. [AUT.] MAJA BRYK. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 2009 z. 542 Cz. 2 s. 689-694, il. bibliogr. streszcz. sum.20090,0004,00praca oryginalna
8.Morfometryczna ocena przemian struktury gleby ze zwartej w agregatową. [AUT.] MAJA BRYK. Acta Agrophys. 2008 Vol. 12 nr 3 (163) s. 595-606, il. bibliogr. streszcz. sum.20080,0004,00praca oryginalna
9.Analiza geostatystyczna retencji wody produkcyjnej gleby intensywnie nawadnianej. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 2007 z. 520 cz. II s. 579-586, bibliogr.,streszcz. sum.20070,0004,00praca oryginalna
10.Wpływ procesów mrozowych na właściwości powietrzne ugniatanej gleby płowej. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, TOMASZ SERZYSKO. Rocz. Glebozn. 2007 T. 58 Nr 3/4 s. 95-101, bibliogr. sum.20070,0004,00praca oryginalna
11.Wpływ procesów mrozowych na właściwości powietrzne ugniatanej rędziny. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ, TOMASZ SERZYSKO. Acta Agrophys. 2007 Vol. 9 nr 3 (148) s. 571-582, il. bibliogr. streszcz. sum.20070,0004,00praca oryginalna
12.Analiza geostatyczna retencji wody produkcyjnej gleby intensywnie nawadnianej. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. Zesz. Nauk. - Płd.-Wschod. Oddz. Tow. Inż. Ekol. Siedzibą Rzesz. 2006 z. 8 s. 29-30, bibliogr.20060,0002,00praca oryginalna
13.Changes of pore orientation in soil lessive caused by tillage measures. [AUT.] MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, BEATA KOŁODZIEJ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2005 Vol. 60 s. 229-236, il. bibliogr. sum.20050,0004,00praca oryginalna
14.Wpływ wartości progu binaryzacji na morfometryczne parametry struktury gleby. [AUT.] MAJA BRYK. Rocz. Glebozn. 2005 T. 56 Nr 1/2 s. 41-47, il. bibliogr. sum.20050,0005,00praca oryginalna
15.Indices of shape in the classification of soil structure. [AUT.] MAJA BRYK. Pol. J. Soil Sci. 2004 Vol. 37 (1) S. 1-10, bibliogr. streszcz. sum.20040,0005,00praca oryginalna
16.Wpływ systemu uprawy na zawartość węgla organicznego w glebie. [AUT.] MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, BEATA KOŁODZIEJ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2004 Vol. 59 nr 1 s. 345-352, il. bibliogr. sum.20040,0004,00praca oryginalna
17.Wpływ zabiegów agrotechnicznych na strukturę gleby płowej - ocena morfometryczna makroporów. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2004 Vol. 59 Nr 1 s. 329-335, il. bibliogr. sum.20040,0004,00praca oryginalna
18.Wykorzystanie wskaźnika wydłużenia porów do oceny struktury gleby płowej poddanej zróżnicowanym zabiegom agrotechnicznym. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2004 Vol. 59 Nr 1 s. 337-343, il. bibliogr. sum.20040,0004,00praca oryginalna
19.Studies of the effect of freezing on structure of compacted soil. [AUT.] MAJA BRYK, TOMASZ SERZYSKO, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. Acta Agrophys. 2002 Vol. 73 s. 75-85, il. bibliogr. streszcz. sum, Odpady organiczne a ochrona i produktywność agrocenozy Cz. 2.20020,0004,00praca oryginalna
20.Komputerowa analiza obrazu jako narzędzie w badaniach struktury gleby. [AUT.] MAJA BRYK. Acta Agrophys. 2001 Vol. 48 Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce s. 41-45, ISBN 83-87385-62-Xil. bibliogr. streszcz. sum.20010,0003,00praca przeglądowa
21.Wpływ ugniatania i procesów mrozowych na właściwości wodne gleb. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ, TOMASZ SERZYSKO. Acta Agrophys. 2001 Vol. 53 Fizyka wody glebowej s. 57-68, il. bibliogr. streszcz. sum.20010,0003,00praca przeglądowa
22.Wybrane właściwości fizyczne gleby antropogenicznej rekultywowanej osadem ściekowym. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. Acta Agrophys. 2001 Vol. 57 Właściwości agrofizyczne środowiska glebowego. s. 39-48, il. biobiogr. streszcz. sum.20010,0003,00praca oryginalna
23.Zmiany zdolności filtracyjnych gleby obiektu doświadczalnego przeznaczonego do nawadniania wodami ściekowymi. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, JACEK PRANAGAL, MAŁGORZATA ZAWIŚLAK-PRANAGAL, MAJA BRYK. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 2001 z. 475 Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów płynnych i stałych oraz ochrona wód obszarów wiejskich s. 61-71, il. bibliogr. streszcz. sum.20010,0003,00praca oryginalna
24.An attempt to characterise soil macroporosity on the basis of structure standards. [AUT.] MAJA BRYK, HENRYK DOMŻAŁ, JACEK PRANAGAL, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. Acta Agrophys. 2000 Vol. 35 The role of physical and physicochemical properties of soils in functioning of ecosystems s. 23-30, il. bibliogr. streszcz. sum.ISBN 83-87385-48-4.20000,0003,00praca oryginalna
25.Struktura wierzchniej warstwy składowiska wapna poflotacyjnego rekultywowanego osadem ściekowym. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, JACEK PRANAGAL, BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. Acta Agrophys. 1999 Vol. 23 s. 149-154, il. bibliogr. sum.ISBN 83-87385-38-7.19990,0003,00praca oryginalna
Suma:
250,000117,00

1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities

Nie znaleziono takich rekordów.

1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza

Nie znaleziono takich rekordów.

1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.

Nie znaleziono takich rekordów.

2. Monografie naukowe

2.1 Autorstwo monografii naukowej

LpOpis bibliograficznyRokIFPkt. MNiSWTyp KBN
1.Makrostruktura gleb Polski= Macrostructure of soils in Poland. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ, MONIKA JAROSZUK-SIEROCIŃSKA. Lublin, AWR Magic, 2012, 542 s, il. bibliogr. tekst także w j. ang, 978-83-927749-7-6.20120,00025,00praca oryginalna
2.Ćwiczenia z gleboznawstwa : dla studentów wydziałów rolniczych : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Turskiego. - Wyd. V. [AUT.] RYSZARD TURSKI, HENRYK DOMŻAŁ, JÓZEF BOROWIEC, MARIA FLIS-BUJAK, MODEST MISZTAL, MAJA BRYK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, 2008, 128 s. il. bibliogr, 978-83-7259-172-2.20080,0000,00praca przeglądowa
3.Ćwiczenia z gleboznawstwa : dla studentów wydziałów rolniczych : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Turskiego. - Wyd. IV. [AUT.] RYSZARD TURSKI, HENRYK DOMŻAŁ, JÓZEF BOROWIEC, MARIA FLIS-BUJAK, MODEST MISZTAL, MAJA BRYK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA. Lublin, Wydaw. Akademii Rolniczej, 2001, 128 s, il. bibliogr, 83-7259-045-1.20010,0000,00praca przeglądowa
Suma:
30,00025,00

2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

LpOpis bibliograficznyRokIFPkt. MNiSWTyp KBN
1.Geostatystyczna charakterystyka pojemności powietrznej gleby antropogenicznej. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. W: Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych / pod red. Stanisława Nawrockiego, Stanisława Grundasa, Zofii Sokołowskiej Lublin, Wydawnictwo Naukowe FRNA, 2007, S. 79-81, 978-83-60489-04-8.20070,0000,00praca przeglądowa
2.Przepuszczalność powietrzna gleby antropogenicznej w ujęciu geostatystycznym. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. W: Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych / pod red. Stanisława Nawrockiego, Stanisława Grundasa, Zofii Sokołowskiej Lublin, Wydawnictwo Naukowe FRNA, 2007, S. 76-78, 978-83-60489-04-8.20070,0000,00praca przeglądowa
3.Wybrane właściwości fizyczne gleby antropogenicznej rekultywowanej osadem ściekowym. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. W: Agrofizyka na początku XXI wieku / pod red. Bohdana Dobrzańskiego jr. Stanisława Nawrockiego, Stanisława Grundasa Lublin, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 2001, S. 101-102, il. bibliogr, Wydawnictwa Naukowe FRNA nr 3, 83-87385-63-8.20010,0000,00praca oryginalna
4.Przykłady zastosowania analizy obrazu do opisu struktury gleby. [AUT.] MAJA BRYK. W: Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych / pod red. Krystyny Konstankiewicz, Janusza Lipca i Bogusława Usowicza. Wydawnictwa Naukowe FRNA Nr 2 Lublin, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 1999, s. 165-170, il. bibliogr, 83-87385-32-8.19990,0000,00praca oryginalna
Suma:
40,0000,00

2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej

Nie znaleziono takich rekordów.

3. Patenty

Nie znaleziono takich rekordów.

4. Inne

4.1. Materiały konferencyjne

LpOpis bibliograficznyRokIFPkt. MNiSWTyp KBN
1.Ocena makrostruktury warstw próchniczych wybranych gleb leśnych(Evaluation of macrostructure of humus layers of selected forest soil). [AUT.] MAJA BRYK. W: " Gleba źródłem życia"- 30 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Streszczenia wystąpień. Lublin, 2-7 Września 2019 = "Soil-source of life"- 30th Congress of the Soil Science Society of Poland. Book of abstracts. Lublin, 2-7 September 2019 s.139, tekst równolegle w j.angielskim. Lublin 2019, Polihymnia, 978-83-7562-310-9.20190,0000,00inne
2.Publiczne dane przestrzenne w ocenie uwarunkowań działalności rolniczej w Polsce – źródła danych. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. W: "Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki”- Międzynarodowa Konferencja Naukowa połączona z Jubileuszem 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii, Lublin, 12 -13.06.2019 r s.120, bibliogr. Lublin 2019, [b.w].20190,0000,00inne
3.Publiczne dane przestrzenne w ocenie uwarunkowań produkcji rolniczej w Polsce w sezonie wegetacyjnym 2017. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. W: "Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki”- Międzynarodowa Konferencja Naukowa połączona z Jubileuszem 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii, Lublin, 12 -13.06.2019 r s.108, il. Lublin 2019, [b.w].20190,0000,00inne
4.Właściwości wodnych wybranych gleb w aspekcie ochrony siedlisk leśnych przed degradacją hydrologiczną(Water properties of selected soil in the aspect of forest habitats protection against hydrological degradation). [AUT.] HALINA SMAL, JACEK PRANAGAL, SŁAWOMIR LIGĘZA, MAJA BRYK, [AUT. KORESP.] JOANNA GMITROWICZ-IWAN. W: " Gleba źródłem życia"- 30 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Streszczenia wystąpień. Lublin, 2-7 Września 2019 = "Soil-source of life"- 30th Congress of the Soil Science Society of Poland. Book of abstracts. Lublin, 2-7 September 2019 s. 266, tekst równolegle w j.angielskim. Lublin 2019, Polihymnia, 978-83-7562-310-9.20190,0000,00inne
5.Comparison of a haplic cambisol and a brunic arenosol (dystric) structure by image analysis. [AUT.] MAJA BRYK. W: 10th International Conference on Agrophysics : 70th anniversary of Prof. Ryszard Walczaks birthday, 5th - 7th June, 2013, Lublin, Poland. Book of abstracts S. 77. Lublin, Polish Academy of Science, 2013, 978-83-89969-09-5.20130,0000,00inne
6.Charakterystyka powierzchni agregatów gleb o różnym uziarnieniu za pomocą analizy obrazu. [AUT.] MAJA BRYK. W: 28. Kongres Gleboznawczy, Gleba - człowiek - środowisko, PTG - UMK,Toruń, 5-10.09.2011 : program i streszczenia / red. Sławomir Gonet, Piotr Halisz, Maciej Markiewicz S. 34. Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011, 978-83-919331-4-5.20110,0000,00inne
7.Morphometrical evaluation of pore orientation in a compacted Haplic Luvisol. [AUT.] MAJA BRYK. W: Book of abstracts : AQL : International conference agrophysics for quality of life, 31st May - 3rd June 2011, Lublin, Poland / [ed. by: Anna Król, Cezary Sławiński] S. 88-89, bibliogr. Lublin, The Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, 2011, 978-83-89969-56-9.20110,0000,00inne
8.Całkowita i dyferencjalna makroporowatość rędziny mieszanej poddanej uprawie. [AUT.] MAJA BRYK. W: Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego : referaty i doniesienia : konferencja naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego : Lublin, 15.09.2009 S. 61-62, bibliogr. Lublin, Polihymnia, 2009, 978-83-89969-46-0.20090,0000,00inne
9.Morfologiczna charakterystyka struktury ukraińskiego czarnoziemu typowego pod wieloletnim płodozmianem polowym. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MAJA BRYK. W: Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego : referaty i doniesienia : konferencja naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego : Lublin, 15.09.2009 S. 115-117, bibliogr. Lublin, Polihymnia, 2009, 978-83-89969-46-0.20090,0000,00inne
10.Morfometryczna charakterystyka struktury ukraińskiego czarnoziemu typowego pod wieloletnim płodozmianem polowym. [AUT.] MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. W: Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego : referaty i doniesienia : konferencja naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego : Lublin, 15.09.2009 S. 63-64, bibliogr. Lublin, Polihymnia, 2009, 978-83-89969-46-0.20090,0000,00inne
11.Przewodnictwo wodne i wskaźnik fizycznej jakości gleby bielicowej. [AUT.] MAJA BRYK. W: Nauka i dydaktyka wobec nowych wyzwań dla gospodarkii zagrożeń środowiska : Ogólnopolska Konferencja Naukowapołączona z Jubileuszem 65-lecia Wydziału Agrobioinżynierii : streszczenia komunikatów : Lublin, 22–23 września 2009 r. [dostęp CD] S. 31.20090,0000,00praca oryginalna
12.Wodoodporność elementów strukturalnych gleby antropogenicznej rekultywowanej osadem ściekowym. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. W: Odpady w kształtowaniu i inżynierii środowiska : Miedzynarodowa Konferencja Naukowa : Komunikaty : Lublin - Janów Lubelski, 16–18 czerwca 2009 r. [dostęp CD] S. 37.20090,0000,00praca oryginalna
13.Makroporowatość gleby lessowej w ocenie analizy obrazu. [AUT.] MAJA BRYK. W: Fizyka w badaniach rolniczych : (60 lat Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 12-13 czerwca 2008 : referaty i doniesienia S. 20. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, 2008, 978-83-7259-167-8.20080,0000,00inne
14.Wpływ procesów mrozowych na właściwości powietrzne ugniatanej gleby płowej. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, TOMASZ SERZYSKO. W: Procesy fizyczne w kształtowaniu środowiska i jakości surowców żywnościowych s. 48-49, Materiały z konferencji : streszczenia, Lublin, 11-12 maja 2006 r. - Bibliogr. Lublin, Wydaw. Nauk. Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, 2006, 83-89969-65-3.20060,0000,00praca oryginalna
15.Wpływ procesów mrozowych na właściwości powietrzne ugniatanej rędziny. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ, TOMASZ SERZYSKO. W: Procesy fizyczne w kształtowaniu środowiska i jakoścMateriały z konferencji : streszczenia, Lublin, 11-12 maja 2006 r. i surowców żywnościowych s. 46-47, bibliogr. Lublin, Wydaw. Nauk. Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, 2006, 83-89969-65-3.20060,0000,00inne
16.Wpływ zabiegów agrotechnicznych na strukturę gleby płowej - ocena morfometryczna. Cz. 1. Makropory - podstawowe parametry. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. W: Agrotechnika w kształtowaniu środowiska i jakości żywności : materiały Konferencji organizowanej w ramach obchodów 60-lecia Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin, 2004, 27-28 września. Lublin, Wydaw. Akademii Rolniczej, 2004. - S. 225.20040,0000,00inne
17.Wpływ zabiegów agrotechnicznych na strukturę gleby płowej - ocena morfometryczna. Cz. 2. Wskaźnik wydłużenia. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. W: Agrotechnika w kształtowaniu środowiska i jakości żywności : materiały Konferencji organizowanej w ramach obchodów 60-lecia Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin, 2004, 27-28 września. Lublin, Wydaw. Akademii Rolniczej, 2004. - S. 125.20040,0000,00inne
18.Wpływ zabiegów agrotechnicznych na strukturę gleby płowej - ocena morfometryczna. Cz. 3. Ukierunkowanie przekrojów porów. [AUT.] MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, BEATA KOŁODZIEJ. W: Agrotechnika w kształtowaniu środowiska i jakości żywności : materiały Konferencji organizowanej w ramach obchodów 60-lecia Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin, 2004, 27-28 września. Lublin, Wydaw. Akademii Rolniczej, 2004. - S. 29.20040,0000,00inne
19.Próba charakterystyki makroporowatości gleby na podstawie wzorców struktury. [AUT.] MAJA BRYK, HENRYK DOMŻAŁ, JACEK PRANAGAL, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. W: Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów. Streszczenia prac. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Lublin, 1999, 7-10 września S. 38. Lublin, Instytut Agrofizyki PAN, 1999, 83-87385-30-1.19990,0000,00inne
20.Struktura wierzchniej warstwy składowiska wapna poflotacyjnego rekultywowanego osadem ściekowym. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, JACEK PRANAGAL, BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. W: Fizyczna degradacja gleb: prognozowanie, metody ochrony i rekultywacji. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Lublin, 9 września, 1999 S. 43-46, bibliogr, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 1999, 83-87385-28-X.19990,0000,00praca oryginalna
Suma:
200,0000,00

4.2. Publikacje popularnonaukowe

Nie znaleziono takich rekordów.

4. 3. Inne

LpOpis bibliograficznyRokIFPkt. MNiSWTyp KBN
1.Kriterìï fìzičnoï degradacji gruntìv. [AUT.] V. V. MEDVEDEV, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MAJA BRYK, O.M. BIHUN. Agrokém. Talajt. 2013 Vipusk 80 5-16, il. bibliogr. sum.20130,0000,00praca oryginalna
2.Fizičeskaâ degradaciâ počv, eё diagnostika, arealy rasprostraneniâ i sposoby predotvraŝeniâ. [AUT.] V. V. MEDVEDEV, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MAJA BRYK. Gruntoznavstvo 2012 T. 13 No 1-2 s. 5-22, il. bibliogr. sum.20120,0000,00praca przeglądowa
Suma:
20,0000,00

Oprogramowanie Bibliografia Publikacji Pracowników © 2004-2021 IPLweb; wersja 202109.1079rc0
Dokument wygenerowano przy pomocy systemu Bibliografia Publikacji Pracowników w wersji 202109.1079rc0 dnia 19-09-2021 o godzinie 22:52
Baza danych © 2021 Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Oprogramowanie Bibliografia Publikacji Pracowników © 2004-2021 IPLweb, https://bpp.iplweb.pl/
Informacja o cookies: Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Zgadzam się